Schotertuin

Home

De Schotertuin is één van de doe-tuinen in Haarlem, onderdeel uitmakend van Stichting Doe-Tuinen Haarlem en heeft een tuincommissie die de dagelijkse gang van zaken coördineert en regelt.

Het project “Schotertuin” is in zijn geheel een vrijwilligersproject. De tuincommissie bestaat uit vrijwilligers.

Maar ook alle deelnemers worden verondersteld als vrijwilligers te werk te gaan. Dat betekent dat we met zijn allen de Schotertuin onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren.

De tuincommissie bestaat uit een aantal actieve leden, waarbij de werkzaamheden als volgt zijn verdeeld:

Voorzitter: Marcel Oud
Penningmeester/ledenadministratie & contributies: Marjoke van Werkhoven
Secretaris: Thea Kaandorp

De tuincommissie is verder met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doetuinen Haarlem.

De leden van de tuincommissie hebben verschillende aandachtsgebieden onderling verdeeld. Dat zijn o.a. de communicatie, de schouw, het uitgeven van tuinen aan nieuwe deelnemers, enz.

Er zijn zes werkteams met een contactpersoon in de tuincommissie.

Deze teams zijn: activiteitenteam, maaiteam, team onderhoud handgereedschap, team keuken en wc, team schoonhouden tuintjeshuis, team pompen en waterbakken.

Zie voor verdere informatie over deze teams de rubriek “algemene werkzaamheden”

WIE ZIJN WE ?

Sommige deelnemers, niet iedereen natuurlijk, denken dat wij van de gemeente Haarlem zijn.

Het project “doe-tuinen” is wel oorspronkelijk een gemeentelijk project.

De onafhankelijke Stichting Doe-Tuinen Haarlem is verantwoordelijk voor het beheer van alle Doetuinen in Haarlem (www.doetuinenhaarlem.nl).

Onze tuincommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de Schotertuin. Wij beheren de Schotertuin dus als onderdeel van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem..
We ontvangen geen subsidie van de gemeente en we worden ook niet betaald door de gemeente…

We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die het mogelijk maken dat 180 mensen gezellig hun hobby kunnen uitoefenen op de Schotertuin. Dit doen we al vanaf 2005.

WAT VRAGEN WE VAN DE DEELNEMENDE SCHOTERTUINDERS ?

Contributie per jaar €25: we houden opzettelijk het bedrag laag, zodat iedereen kan tuinieren
Meehelpen aan algemeen onderhoud. Dat kan door lid te zijn van een werkteam of te reageren op oproepen van de tuincommissie voor specifieke klussen.
Het respecteren van het Tuinreglement: onderhoud uw eigen tuin goed en regelmatig
Als het even kan: meedoen met de tuincommissie: we vergaderen 10x per jaar en we doen veel voor de Schotertuin…

Tot ziens op de Schotertuin, in het Schoterbos, vlak bij de Schoterhof !

Met vriendelijke groet,

Tuincommissie Schotertuin

Opgeven voor de wachtlijst? Dat kan via dit formulier. We nemen contact met u op zodra een tuin voor u beschikbaar komt. We verwachten dat u zich dan ook opgeeft voor de nieuwsbrief (zie rechts in het midden van deze pagina).
NB Houd er rekening mee dat er een wachttijd is!

Contact met de tuincommissie? Dat kan via het contactformulier of mail: info(apestaartje)schotertuin.nl.