Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

Voorzichtig met bamboestokken

Veel tuinders gebruiken bamboestokken. Die zijn ideaal om planten te steunen of rekken mee te maken waar bonen tegenaan kunnen groeien.

 

Foto_Ruby_rood_oog

Toch is het gebruik van bamboe niet zonder gevaar. Het gebeurt helaas nog veel te vaak dat een tuinder bukt, daarbij de stok over het hoofd ziet en die stok in zijn of haar oog krijgt.

 

Om dit te voorkomen, zijn er speciale dopjes te koop, o.a. bij de firma Wiltfang. Je kunt natuurlijk ook zelf wat verzinnen. Kleine plastic flesjes op de stokken zijn prima als oogbeschermer te gebruiken.

Dat is nog milieuvriendelijk ook, want miljoenen van deze flesjes komen in de natuur terecht.

 

Verder is het af te raden om bamboestokken te breken. De kans op een (flinke) splinter in de hand is daarbij groot. Bamboe maakt weerhaakjes, dus zo’n splinter is er zonder chirurg niet meer uit te krijgen. Als bamboestokken kleiner gemaakt moeten worden, knip of zaag ze dan.

 

Op de foto: een van onze tuinders heeft helaas aan den lijve ondervonden wat het is om een stokje in het oog te krijgen. Gelukkig liep het goed af.

 

 

Site-onderhoud

Welkom bij Schotertuin PDF Afdrukken E-mail

Heeft u vragen? We zijn bereikbaar via info 'apestaartje' schotertuin 'punt' nl.

 

De Schotertuin is één van de doe-tuinen in Haarlem, onderdeel uitmakend van Stichting Doe-Tuinen Haarlem en heeft een tuincommissie die de dagelijkse gang van zaken coördineert en regelt.

Het project "Schotertuin" is in zijn geheel een vrijwilligersproject. De tuincommissie bestaat uit vrijwilligers.

Maar ook alle deelnemers worden verondersteld als vrijwilligers te werk te gaan. Dat betekent dat we met zijn allen de Schotertuin onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren.


 

 

De tuincommissie bestaat uit een aantal actieve leden, waarbij de werkzaamheden als volgt zijn verdeeld:

  1. Voorzitter: Marcel Oud
  2. Penningmeester/ledenadministratie & contributies: Marjoke van Werkhoven
  3. Secretaris: Thea Kaandorp

De tuincommissie is verder met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doetuinen Haarlem.

De leden van de tuincommissie hebben verschillende aandachtsgebieden onderling verdeeld. Dat zijn o.a. de communicatie, de schouw, het uitgeven van tuinen aan nieuwe deelnemers, enz.

Diverse leden van de tuincommissie zijn contactpersoon voor een werkteam.

 

Er  zijn zeven werkteams  met een contactpersoon in de  tuincommissie:

1. Activiteitenteam

Contactpersoon: Ellen Maurits

Opdracht: catering en versiering bij jaaropening en jaarafsluiting, lief en leed, aanvulling keuken.

2. Maaiteam

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud ven het gras en de greppels, inclusief het terrein langs het hekwerk aan de kant van Ecosol

3. Team onderhoud handgereedschap

Contactpersoon: Aad van Zilt

Opdracht: onderhoud en reparatie van het handgereedschap in het Tuintjeshuis

4. Team keuken en wc.

Contactpersoon: Ans Timmerman

Opdracht: de keuken en de wc schoonhouden. Aanvullen van materialen.

5. Team schoonhouden Tuintjeshuis

Contactpersoon: Thea Kaandorp

Opdracht: het tuintjeshuis en het terrein rondom het tuintjeshuis (incl. zandbak) netjes houden

6. Team pompen en waterbakken

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud van de pompen en schoonhouden van de waterbakken onder de pompen.

 

WIE ZIJN WE ?

 
Sommige deelnemers, niet iedereen natuurlijk, denken dat wij van de gemeente Haarlem zijn.

Het project "doe-tuinen" is wel oorspronkelijk een gemeentelijk project.

De onafhankelijke Stichting Doe-Tuinen Haarlem is verantwoordelijk voor het beheer van alle Doetuinen in Haarlem (www.doetuinenhaarlem.nl).

Onze tuincommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de Schotertuin. Wij beheren de Schotertuin dus als onderdeel van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem..
We ontvangen geen subsidie van de gemeente en we worden ook niet betaald door de gemeente…

We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die het mogelijk maken dat 180 mensen gezellig hun hobby kunnen uitoefenen op de Schotertuin. Dit doen we al vanaf 2005.

 

WAT VRAGEN WE VAN DE DEELNEMENDE SCHOTERTUINDERS ?

  1. Contributie per jaar  €25: we houden opzettelijk het bedrag laag, zodat iedereen kan tuinieren
  2. Meehelpen aan algemeen onderhoud. Dat kan door lid te zijn van een werkteam of te reageren op oproepen van de tuincommissie voor specifieke klussen.
  3. Het respecteren van het Tuinreglement: onderhoud uw eigen tuin goed en regelmatig
  4. Als het even kan: meedoen met de tuincommissie: we vergaderen 10x per jaar en we doen veel voor de Schotertuin…


Tot ziens op de Schotertuin, in het Schoterbos, vlak bij de Schoterhof !


Met vriendelijke groet,

 

Tuincommissie Schotertuin

 

 

Opgeven voor de wachtlijst? Dat kan door een mail te sturen aan ledenadministratie(apestaartje)schotertuin.nl. Vermeld uw adresgegevens, telefoonnummer en de gewenste startdatum. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
NB Houd er rekening mee dat er een wachttijd is!

U kunt zich (beter) opgeven voor de wachtlijst via de knop boven aan de pagina. We verwachten dat u zich dan ook opgeeft voor de nieuwsbrief (zie links in het midden van deze pagina)

 

Contact met de tuincommissie? Dat kan via mail: info(apestaartje)schotertuin.nl.