Schotertuin

Algemene werkzaamheden

Iedere deelnemer aan het project Schotertuin is medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele complex. Dat gebeurt o.a. in de vorm van algemene werkzaamheden. Die zijn gekoppeld aan twee feestelijke bijeenkomsten per jaar: de jaaropening en de jaarafsluiting. Voorafgaand aan de feestelijkheden wordt iedereen geacht mee te doen aan de algemene werkzaamheden te behoeve van het complex.

De tuincommissie kan, naast de algemene werkzaamheden, ook oproepen doen voor specifieke klussen via de maandelijkse nieuwsbrief. Vooral deelnemers die zich niet bij een team hebben aangesloten worden geacht hierop te reageren en mee te helpen.

Daarnaast wordt door het jaar heen gewerkt in verschillende teams. Ieder team heeft een contactpersoon in de tuincommissie.

De teams zijn:

1. Activiteitenteam

Contactpersoon: June Hoenders

Opdracht: catering en versiering bij jaaropening en jaarafsluiting, lief en leed, aanvulling materialen voor keuken en toilet.

2. Maaiteam

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud ven het gras en de greppels, inclusief het terrein langs het hekwerk aan de kant van Ecosol

3. Team onderhoud handgereedschap

Contactpersoon: Aad van Zilt

Opdracht: onderhoud en reparatie van het handgereedschap in het Tuintjeshuis

4. Team keuken en wc.

Contactpersoon: Willy Mudde

Opdracht: de keuken en de wc schoonhouden en controle EHBO-doos..

5. Team schoonhouden Tuintjeshuis

Contactpersoon: Thea Kaandorp

Opdracht: het tuintjeshuis en het terrein rondom het tuintjeshuis (incl. zandbak) netjes houden

6. Team pompen en waterbakken

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud van de pompen en schoonhouden van de waterbakken onder de pompen.