Schotertuin

Algemene werkzaamheden

We vragen voor het deelnemen aan het project Schotertuin de medewerking van iedere gebruiker voor het onderhoud van het gehele complex.

Dat betekent dat iedereen zich mede verantwoordelijk voelt voor het geheel. Handel uit eigen beweging als iets niet helemaal ok is of bericht de tuincommissie.

Ieder jaar worden twee bijeenkomsten gehouden: de jaaropening en de jaarafsluiting. Voorafgaand aan de feestelijkheden verwachten we de medewerking van iedereen voor algemene werkzaamheden ten behoeve van het complex.

Ook kan het zijn dat de tuincommissie oproepen doen voor specifieke klussen via de maandelijkse nieuwsbrief. Vooral deelnemers die zich niet bij een team hebben aangesloten worden verondersteld dan te reageren en mee te helpen.

We gaan er van uit dat zoveel mogelijk deelnemers bereid zijn om mee te werken in een team voor bepaald onderhoud. Ieder team heeft een contactpersoon in de tuincommissie.

De teams zijn:

1. Activiteitenteam

Contactpersoon: Ellen Maurits

Opdracht: catering en versiering bij jaaropening en jaarafsluiting, lief en leed, aanvulling keuken.

2. Maaiteam

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud ven het gras en de greppels, inclusief het terrein langs het hekwerk aan de kant van Ecosol

3. Team onderhoud handgereedschap

Contactpersoon: Aad van Zilt

Opdracht: onderhoud en reparatie van het handgereedschap in het Tuintjeshuis

4. Team keuken en wc.

Contactpersoon: Ans Timmerman

Opdracht: de keuken en de wc schoonhouden. Aanvullen van materialen.

5. Team schoonhouden Tuintjeshuis

Contactpersoon: Thea Kaandorp

Opdracht: het tuintjeshuis en het terrein rondom het tuintjeshuis (incl. zandbak) netjes houden

6. Team pompen en waterbakken

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud van de pompen en schoonhouden van de waterbakken onder de pompen.