Schotertuin

Het is gezond in de volkstuin

Onderzoek toont aan: het is gezond in de volkstuin!

Volkstuinieren bevordert de lichamelijke activiteit en heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het blijkt dat de volkstuin een bufferend effect heeft op de negatieve gezondheid bij het ouder worden: bij volkstuinders neemt de gezondheid toe met het stijgen van de leeftijd. Dit volgt uit het deze week verschenen Vitamine G-3 onderzoeksprogramma van dr. Agnes van den Berg van Alterra waarin de relatie tussen gezondheid en groen centraal staat. Nog niet eerder was onderzocht of volkstuinieren gezonder maakt.

Het AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders, is verheugd over de conclusies van het onderzoeksproject. We weten dat volkstuinders actief zijn, vooral ook op latere leeftijd, en we weten ook dat volkstuinders veel sociale contacten op de tuin en in de vereniging opdoen. Dit objectieve onderzoek bevestigt wat ons gezonde verstand al aannam: dat volkstuinieren gezond is voor lijf en leden en je jong van geest houdt.

Dit is een opsteker voor onze nimmer aflatende strijd voor behoud en uitbreiding van volkstuinen en volkstuinparken. Het volksgezondheidsargument is altijd nog wat onderbelicht geweest mede vanwege het ontbreken van bewijzen uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hier kan de overheid niet omheen. De positieve gezondheidseffecten vormen een extra argument voor ruimte en rechtszekerheid voor de volkstuinen in de verstedelijkte omgeving.

Volkstuinders bewegen meer dan de controlegroep
De volkstuin heeft een positief effect op de gezondheid van ouderen
Oudere volkstuinders melden minder gezondheidsklachten dan de controlegroep
Oudere volkstuinders gaan minder naar de huisarts dan de controlegroep
Oudere volkstuinders zijn meer tevreden over hun leven
Oudere volkstuinders voelen zich minder eenzaam.

Volkstuinparken staan al jaren ruimtelijk onder druk, vanwege de gedachte dat hun grond ook voor andere doeleinden als woningbouw, bedrijvenvestiging en verkeer gebruikt kunnen worden. In tien jaar tijd heeft 16% van het volkstuinareaal oftewel 750 hectare een andere bestemming gekregen. Dit terwijl volkstuinparken een prachtige recreatiegelegenheid bieden voor de gebruikers én anderen. Volkstuinders beseffen dat zij op een bevoorrechte plaats tuinieren en willen daar ook anderen van laten profiteren. De meeste tuinparken zijn dan ook overdag openbaar voor bezoekers. Veel buurt- en wijkbewoners worden gastvrij ontvangen om even bij te komen van de hectiek van alledag. Ook wordt er hard aan gewerkt om het tuinpark een belangrijke meerwaarde te geven via verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Vooral ook dragen zij bij aan de verbetering van het stadsmilieu en het stedelijk groen. Via natuurvriendelijk beheer en onderhoud vormen ze een oase voor bedreigde en beschermde flora en fauna.

Een samenvatting van het onderzoeksrapport kan van deze website worden gedownload: http://www.avvn.nl.