Schotertuin

Tuinschouw/keuring

In de praktijk blijkt dat tuinonderhoud een breed begrip is, waarbij helaas niet iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is er een schouwcommissie. Die bekijkt of het onderhoud gaat volgens de regels van het tuinreglement. Een verwaarloosde tuin ziet er vaak niet uit. Bovendien hebben andere tuinders last van het overwaaiende (onkruid)zaad, de doorgroeiende wortels en de niet-begaanbare paden.

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet voor uw tuin kunt zorgen. Maar ook dan blijft U verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Het is dus belangrijk om in zo’n geval iemand te zoeken die het onderhoud kan overnemen. Lukt dit niet, dan kunt u dit aan de tuincommissie doorgeven. We proberen dan gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Hieronder leest u:

 1. Wanneer de dagen zijn waarop er geschouwd wordt
 2. Aan welke regels u moet voldoen
 3. Wat de procedure is als u zich niet aan de regels houdt

1. De data waarop het schouwen plaatsvindt:

Er wordt elke drie weken geschouwd.

2. De criteria waarop we schouwen:

 • De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bestemming, dus als moes-en/of bloementuin.
 • Het belang van onderhouden is dat uw buren geen overlast van u hebben. Denk aan overwaaiend onkruid, kweekgras, overhangende takken en/of schaduw door te grote planten c.q. struiken of bomen.
 • Stokken en gewassen niet hoger dan 1.50 meter (1.80 meter wordt soms gedoogd), anders worden zij verwijderd.
 • Erfafscheidingen (paden rondom de eigen tuin) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting of materialen. Je moet er b.v. met een kruiwagen overheen kunnen lopen.
 • Het plaatsen van bomen is verboden. Lage fruitboompjes uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
 • Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen. Dus niet dezelfde gewassen steeds op dezelfde plaats zetten.
 • Klein tuinafval dat niet op de eigen tuin verwerkt kan worden, meenemen naar huis.
 • Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.
 • Bij beëindiging dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij anders met de tuincommissie is overeengekomen.

3. Wat is de procedure als u zich niet aan de regels houdt?

 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt ontvangt u een mail van de schouwcommissie met de criteria punten waaraan u niet heeft voldaan (wij noemen dit een 1e gele kaart) Na deze mail verwachten wij van u dat u binnen drie weken uw tuin op orde heeft.
 • Als bij de volgende schouw de tuin op orde is vervalt de 1e gele kaart.
 • Mocht de tuin na de 1e gele kaart niet voldoen aan de regels dan ontvangt u een van ons een tweede mail (2e gele kaart). Ook dan verwachten wij dat uw tuin binnen drie weken weer op orde is.
 • Mocht het zo zijn dat bij de volgende schouw we nogmaals verwaarlozing aan treffen dan is dat de derde keer en krijgt u een rode kaart. Dit betekent dat uw lidmaatschap door ons wordt opgezegd. En dat u van de tuin af moet.