Schotertuin

Tuinschouw/keuring

In de praktijk blijkt dat tuinonderhoud een breed begrip is, waarbij helaas niet iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is er een schouwcommissie. Die bekijkt of het onderhoud gaat volgens de regels van het tuinreglement. Een verwaarloosde tuin ziet er vaak niet uit. Bovendien hebben andere tuinders last van het overwaaiende (onkruid)zaad, de doorgroeiende wortels en de niet-begaanbare paden.

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet voor uw tuin kunt zorgen. Maar ook dan blijft U verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Het is dus belangrijk om in zo’n geval iemand te zoeken die het onderhoud kan overnemen. Lukt dit niet, dan kunt u dit aan de tuincommissie doorgeven. We proberen dan gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Hieronder leest u:

 1. Wanneer de dagen zijn waarop er geschouwd wordt
 2. Aan welke regels u moet voldoen
 3. Wat de procedure is als u zich niet aan de regels houdt.

1. De data waarop het schouwen plaatsvindt:

Er wordt er elke drie weken geschouwd.

2. De criteria waarop we schouwen:

 • De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bestemming.
 • Stokken en gewassen niet hoger dan 1.50 meter (1.80 meter wordt soms gedoogd), anders worden zij verwijderd.
 • Erfafscheidingen (paden rondom de eigen tuin) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
 • Het plaatsen van bomen is verboden. Lage fruitboompjes uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
 • Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen. Dus niet dezelfde gewassen steeds op dezelfde plaats zetten.
 • Klein tuinafval dat niet op de eigen tuin verwerkt kan worden, meenemen naar huis.
 • Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.
 • Bij beëindiging dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij anders met de tuincommissie is overeengekomen.

3. Wat is de procedure als u zich niet aan de regels houdt?

Als iemand niet volgens de regels tuiniert, krijgt hij via een brief een waarschuwing. Als de tuin daarna wel wordt opgeruimd, maar enige tijd later weer niet voldoet aan de regels, volgt een tweede brief en bij nogmaals verwaarlozen, de opzeggingsbrief.

Men kan dus per jaar twee maal een brief krijgen dat de tuin niet voldoet aan de onderhoudsregels, bij een derde constatering dat de tuin niet aan de regels voldoet, wordt de tuin door de commissie opgezegd.

Deze maatregel geldt ook voor de paden, die door de betreffende tuinder moeten worden onderhouden.