Schotertuin

Tuinschouw/keuring

In de praktijk blijkt dat tuinonderhoud een breed begrip is en dat helaas niet iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is er een schouwcommissie die bekijkt of het onderhoud wel gaat volgens de regels die in het tuinreglement staan. Een verwaarloosde tuin is geen leuk gezicht en bovendien hebben andere tuinders last van het overwaaiende (onkruid)zaad, de doorgroeiende wortels en de niet-begaanbare paden.

Het is uiteraard mogelijk dat u door omstandigheden niet in staat bent om voor uw tuin te zorgen. U blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Het is dus belangrijk om in zo’n geval iemand te zoeken die het onderhoud kan overnemen. Wanneer dit niet lukt dan kunt u dit aan de tuincommissie doorgeven. We proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.

Hieronder leest u:

Wanneer de dagen zijn waarop er geschouwd wordt
Aan welke regels u moet voldoen
Wat de procedure is als u zich niet aan de regels houdt.

1. De data waarop het schouwen plaatsvindt:

Vanaf 2018 wordt er elke drie weken geschouwd.

2. De criteria waarop we schouwen:

De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bestemming.
Stokken en gewassen niet hoger dan 1.50 meter (1.80 meter wordt soms gedoogd), anders worden zij verwijderd.
Erfafscheidingen (paden rondom de eigen tuin) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
Het plaatsen van bomen is verboden. Lage fruitboompjes uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen. Dus niet dezelfde gewassen steeds op dezelfde plaats zetten.
Aardappelteelt is verboden wegens plantenziekte.
Klein tuinafval dat niet op de eigen tuin verwerkt kan worden, meenemen naar huis.
Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.
Bij beëindiging dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij anders met de tuincommissie is overeengekomen.

3. Wat is de procedure als u zich niet aan de regels houdt?

Als iemand niet volgens de regels tuiniert, krijgt hij een eerste brief. Als de tuin daarna wel wordt opgeruimd, maar enige tijd later weer niet voldoet aan de regels, krijgt men een tweede brief en bij nogmaals verwaarlozen, de opzeggingsbrief. Men kan dus per jaar twee maal een brief krijgen dat de tuin niet voldoet aan de onderhoudsregels, bij een derde constatering dat de tuin niet aan de regels voldoet, wordt de tuin door de commissie opgezegd. Deze maatregel geldt ook voor de paden, die door de betreffende tuinder onderhouden dienen te worden.