Schotertuin

Nieuwsbrief januari extra 2019

*|MC:SUBJECT|*
Bekijk deze mail in uw browser

Schotertuin nieuwsbrief extra januari 2019


Beste tuinvrienden,

Het nieuwe jaar is aangebroken en we kijken uit naar de periode dat de rust weer zal keren in het park. De graafmachines, heimachines, enz. zijn nog volop bezig om de nieuwe sloten en terreinen te vervolmaken. We zagen vandaag dat de fundamenten voor de eerste bruggen zijn gelegd. Volgens onze informatie worden de bruggen half februari geplaatst.
Tot die tijd is ons complex helaas moeilijk te bereiken. Het beste kunt u het pad nemen aan de Delftlaan tussen Artisklas en Stayokay. Dat pad loopt u op, gaat aan het eind links en dan vrij direct rechts. Dan doorlopen tot voorbij het terrein van de schooltuinen en rechtsaf. Daarna wijst het zich vanzelf. We hebben, zo goed en zo kwaad als het ging, bewegwijzering aangebracht. Nog even volhouden dus!!!!!

Onderaan  deze nieuwsbrief ziet u een bericht aan u allen van de gemeente Haarlem over de veranderingen en dan vooral over de omheining van ons complex.Mocht u snoeihout hebben dan kan u dat kwijt in de houtril, waar in deze brief over gepraat wordt. Dus geen afval van onkruid, maar echt takken van snoeiwerk dat u gedaan hebt.

De jaaropening van onze tuin zal 6 april aanstaande zijn. Noteer deze datum alvast. ‘s  Morgens zijn er algemene werkzaamheden en in de middag het openingsgebeuren. Het exacte programma hoort u nog. Vanwege de veranderingen zal er waarschijnlijk nogal wat algemeen werk zijn. Iedereen welkom dus!!!

De tuincommissie is ook erg blij dat onze vernieuwde website klaar is. Sandra uit de tuincommissie heeft er erg veel werk aan gehad en we zijn haar dankbaar voor al haar uren werk! Ook de mailprogramma’s die bij de site horen zijn vernieuwd en aangepast aan de nieuwste eisen. Vraag aan iedereen is de site te bezoeken en ons tips en suggesties te doen toekomen voor verbeteringen. Het adres: www.schotertuin.nl.
Hieronder volgt nu de brief van het procesteam van de gemeente Haarlem

Nieuwe omheining Doe-tuinen

 

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in het Schoterbos. De gemeente begreep vanuit de Doe-tuinen dat men bang is dat de nieuwe inrichting niet voldoende bescherming biedt tegen vandalisme. De gemeente heeft nauw contact met vertegenwoordigers van de Doe-tuinen. We hebben met hen afgesproken dat we samen volgen hoe één en ander zich ontwikkelt. We hopen met de achtergrond in dit bericht uw angst voor de gevolgen van de verandering weg te nemen.

 

Nieuwe inrichting Schoterbos

De aanleiding voor de veranderingen in het Schoterbos is de noodzaak van het verbeteren van de waterhuishouding, het wegwerken van achterstallig onderhoud en de wens van de gebruikers en de omgeving voor een vernieuwing van het park. Een wens hierbij is dat het park meer eenheid en een opener karakter krijgt. In de oude situatie was het park door allerlei hekken en bosschages erg hokkerig.

Voor een opener karakter zijn bij de Doe-tuinen, Ecosol en de Schooltuinen de hoge hekken vervangen door water, brede heggen en houtrillen. Er is van dit gebied een eiland gemaakt, waarover een middenpad loopt.

 

Nieuwe omheining Doe-tuinen

Bij de Doe-tuinen is de ingang verplaatst naar het nieuwe middenpad. Langs dit nieuwe pad bestaat de afscheiding uit een heg van doornige struiken. De heg is 1,5 meter breed en wordt uiteindelijk 1,20 meter hoog. De grote breedte van de heg voorkomt dat mensen eroverheen kunnen springen. Door de doornige struiken zullen mensen zich er ook niet doorheen wurmen. In de heg staat vanaf de onderkant een gaashekwerk. Dit is om honden tegen te houden.

Omdat de heg niet meteen de gewenste hoogte heeft, blijft aan deze kant het hekwerk nog tijdelijk staan.

Aan de zuidkant bestaat de afscheiding uit een houtruil, ook takkenwal genoemd, met een breedte van 1,0 meter en een hoogte van 1,5 meter. Langs de houtril worden bramenstruiken geplant, die de houtril met één, hooguit twee seizoenen helemaal zal bedekken. Hiermee ontstaat een natuurlijke afscheiding waarin vogels en kleine zoogdieren, zoals bijvoorbeeld egels, een goed onderkomen kunnen vinden.

Met Ecosol is afgesproken dat zij de Doe-tuinen helpen met het planten van de bramenstruiken. In het beheer- en onderhoudsplan voor het Schoterbos wordt opgenomen dat snoei en ander houtafval moet worden verwerkt in de houtril. Hiermee wordt de houtril steeds weer op hoogte gebracht.

De Doe-tuinen hebben de mogelijkheid aan de binnenkant ook nog doornige inheemse struiken plaatsen.

Aan de zuid- en westkant is het hekwerk vervangen door water, dat daarmee een natuurlijke barrière vormt.

 

Contact
Wij vragen de gebruikers van de Doe-tuinen wel om de nieuwe inrichting een kans te geven. Ook in de oude situatie kwam er vandalisme voor. Dit is dan ook nooit geheel uit te sluiten. Als blijkt dat er blijvende problemen zijn, gaan we gezamenlijk bekijken of er aanpassingen nodig zijn. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de tuincommissie.

 

Gemeente Haarlem, procesteam Schoterbos
 

De houtril, zoals hij er nu uitziet


De volgende nieuwsbrief volgt in februari, tenzij er tussentijds belangrijke zaken zijn te melden.

Met vriendelijke groeten.

Tuincommissie Schotertuin

 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
info@schotertuin.nl

Wilt u deze mails niet langer ontvangen, of uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*