Schotertuin

Nieuwsbrief februari 2018

Deze nieuwsbrief bevat afbeeldingen, als deze niet zichtbaar zijn, {readonline}klik dan hier{/readonline}.
 
 
nieuwsbriefbanner

tuinlogo

info@schotertuin.nl

www.schotertuin.nl

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2018

Beste tuingenoten

De kortste dag is alweer even voorbij. Langzaam komt het tuinseizoen ons weer tegemoet. Volgens de zaaikalenders op het internet kunnen we al voorzichtig binnenshuis wat gaan voorzaaien. Zie hiervoor bijvoorbeeld www.zaaikalender.com.

Rondom de tuin zal dit jaar heel wat bedrijvigheid zijn (zie hieronder), maar dat zal uiteindelijk leiden tot een prachtig park met onze tuin daarin op een “eiland”…

Voor de komende tijd zijn de volgende zaken van belang.

 

Jaarvergadering Stichting Doe-Tuinen Haarlem.

De Jaarvergadering van de stichting staat gepland op zaterdag 31 maart aanstaande. Weer in het gebouw van het parochiecentrum in de Lingestraat.

De stichting zal het gevoerde beleid verantwoorden en uiteraard is een deskundige spreker uitgenodigd. Zij zal praktische zaken voor het gebruik van de moestuin aan de orde stellen, waar iedere moestuinder wat aan heeft. De officiële uitnodiging kunt u over 14 dagen verwachten in de mailbox.

Jaaropening van de Schotertuin zaterdag 7 april 2018

Een week na de jaarvergadering van de stichting is de jaaropening van onze eigen tuin op zaterdag 7 april op ons complex. Het is wat kort na elkaar, maar de agenda liet geen andere mogelijkheid open.

De voorlopige planning is als volgt. Om 11.00 uur starten we met algemene werkzaamheden, bedoeld om ons complex wat betreft de algemene gedeeltes “zomerklaar” te maken. Iedereen is dus uitgenodigd!

Vanaf 13.00 uur is de officiële opening. De toespraak van de voorzitter zal gepaard gaan met koffie, gebak en gratis plantjes…….. Uiteraard worden er vragen beantwoord en wordt er meer informatie verstrekt als dat nodig blijkt.

Verder zal het gewoon gezellig zijn……

Mocht iemand nog een goed idee hebben voor deze bijeenkomst dan horen wij dat graag!

De schouw

Gezien de wat nare ervaringen van afgelopen jaar wat betreft het onderhoud van sommige tuintjes hebben we ons nog even extra over het schouwbeleid gebogen.

Er zal om de drie weken geschouwd worden.

De schouw zal gebeuren volgens de algemene richtlijnen voor het onderhouden van de tuintjes. Zie hiervoor de website. Voldoet een tuintje niet aan de richtlijnen, dan krijgt de tuinder een zogenaamde gele kaart per mail toegestuurd. Per tuinseizoen kan iemand hoogstens twee gele kaarten krijgen. Is een tuintje een derde keer niet in orde dan wordt de rode kaart getrokken en wordt het gebruik van het tuintje door de tuincommissie opgezegd.

Tot uw tuintje behoren ook de paden! Dus als een pad niet in orde is kunt u ook een gele kaart krijgen.

Dit alles is in het belang van iedereen. Een vervuilde tuin (of pad) met bijvoorbeeld kweekgras is “besmettelijk” voor de omliggende tuinen!

Speciale aandacht zal er dit jaar zijn voor kweekgras. Als dat niet goed verwijderd wordt hebben de omliggende tuinen daar namelijk behoorlijk last van. Kweekgras dient met wortel en al verwijderd te worden. Dus schoffelen heeft geen enkele zin! Zie hiervoor een artikel in de nieuwsbrief van september 2017 of google op “kweekgras” en u weet genoeg…

Oude nieuwsbrieven (dus ook september 2017) kunt u inzien op www.schotertuin.nl onder de kop “nieuwsbrieven”.

Heeft uw tuin of pad dus duidelijk last van verwaarloosd kweekgras, dan kunt u een gele kaart verwachten….

De veranderingen in het Schoterbos

In februari/maart starten de werkzaamheden aan het Schoterbos. Allereerst zullen er bomen gerooid worden. Dat zijn ook de zieke bomen. Het totale aantal verwijderde bomen wordt later door nieuwe bomen vervangen.

Daarna worden de nieuwe sloten gegraven, dus ook rondom ons complex.

Uiteraard kan dit alles wat ongemak opleveren. Uiteindelijk wordt onze ingang verplaatst. Die komt aan de kant van de schooltuinen. Tijdens de werkzaamheden kan het dus zijn dat u een andere ingang moet gaan gebruiken. Ook kan het zijn dat het complex 1 á 2 dagen niet toegankelijk is. We zullen u hierover berichten zodra we meer horen van de aannemer.

De hekken zullen deels worden verwijderd als de sloot vol water staat. Het complex is dus niet zo maar toegankelijk voor bezoekers vanuit het park. De rest van het hek verdwijnt als een nieuwe natuurlijke erfafscheiding stevig genoeg is. Dat kan wel een paar jaar duren….

Vervuilde tuinen

Helaas zijn nog niet alle vervuilde tuinen schoon aan het worden. Een aantal is met voorrang in gebruik genomen door mensen van de wachtlijst. Dank voor hun inzet! Maar er zijn nog wat tuinen over die te vuil zijn om in gebruik te nemen.

We hebben verder geen aanmelding gekregen van mensen op de wachtlijst die een vervuilde tuin geen bezwaar vonden.

De tuincommissie heeft zich over het probleem gebogen. Er zijn wat mogelijkheden in de bespreking genoemd. We leggen het bij deze ook aan alle tuinders voor. De ene mogelijkheid is dat een van de huidige tuinders bij uitzondering een tweede tuin kan krijgen, mits de vervuilde tuin op een goede manier in gebruik wordt genomen. Een andere mogelijkheid is dat er een groep tuinders in het kader van de algemene werkzaamheden het op zich neemt om zo’n tuin even echt schoon te maken. Een derde optie is dat we als tuincommissie één tuintje gebruiken om te experimenteren met het beheersbaar maken van kweekgras.

Als u zich aangesproken voelt door bovenstaande mogelijk-heden, laat dat dan even weten via  info@schotertuin.nl

De volgende vergadering is begin maart en dan besluiten we definitief wat te doen met deze vervuilde tuinen.

Nieuwe leden tuincommissie en werkgroepen.

Door het vertrek van een aantal tuinders zijn er helaas ook lege plaatsen in de tuincommissie en in werkgroepen ontstaan. We zoeken in ieder geval naar een nieuw lid in de tuincommissie. We komen 1x per maand op woensdag bij elkaar. Het gaat hier om het meedenken over het algemene beleid. Divers commissieleden hebben daarnaast in onderling overleg specifieke taken op zich genomen.

Daarnaast zoeken we in de werkgroep “tuintjeshuis” nog versterking. Deze groep houdt met elkaar het tuintjeshuis en directe omgeving op orde. Af en toe vegen, opruimen, schoon houden. Wie voelt zich aangesproken….????

Mocht u andere diensten willen verlenen, dan horen we dat graag….. (zie hiervoor bijvoorbeeld de site over de bestaande werkgroepen)

De site van onze tuin

Onze site (www.schotertuin.nl) is verouderd. Het systeem waarop het draait is niet meer van deze tijd. Eén van de commissieleden is bezig met het ontwerp van een nieuwe site in (voor kenners) WordPress. De basis is gelegd. Nu moet de inhoud van de oude site overgezet worden naar de nieuwe. Zijn er tuinders met verstand van zaken die hier even bij kunnen helpen????

Afmelden nieuwsbrief

Het blijkt dat er mensen de nieuwsbrief ontvangen die hier geen belang (meer) bij hebben. Bijvoorbeeld omdat ze geen tuintje meer hebben. Mogen wij vragen om u dan af te melden van deze nieuwsbrief? (zie onderaan)

De wachtlijst.

We kunnen laten weten dat onze wachtlijst tot normale proporties is terug gebracht. Twee jaar terug stonden er nog 180 wachtenden op deze lijst. Nu pakweg 60.

Contact met de tuincommissie

U kan voor contact met de tuincommissie mailen naar:  info@schotertuin.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2018.

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op 31 maart en/of 7 april,

Tuincommissie Schotertuin

Let op: afmelden voor de nieuwsbrief kan hieronder. Je wordt dan ook van de wachtlijst gehaald.

inhoud van item

 


 

Wijzigen van je gegevens en afmelden voor deze nieuwsbrief

{unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe}

{modify}Wijzig je aanmelding{/modify}

 

 

 
 
 
{unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe}
(c) Copyright Schoteruin.nl