Schotertuin

Nieuwsbrief maart 2018

Deze nieuwsbrief bevat afbeeldingen, als deze niet zichtbaar zijn, {readonline}klik dan hier{/readonline}.
 
 
nieuwsbriefbanner

tuinlogo

info@schotertuin.nl

www.schotertuin.nl

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2018

Beste tuingenoten

De directe omgeving van ons tuincomplex is de afgelopen week fors aan verandering onderhevig geweest. Bomen en struiken zijn door de aannemer weggehaald om het terrein rondom de tuin geschikt te maken voor de veranderplannen van het Schoterbos.

We zijn als Schotertuin in goed contact met alle belanghebbenden, waaronder de aannemer. Half maart staat er weer een vergadering over gepland.

Even een waarschuwing: laat u niet verleiden om een voorraadje boomsnippers uit het park te halen en die te gebruiken op ons complex. Tussen de weggehaalde bomen zitten veel zieke bomen (ook al ziet u dat niet direct) en door snippers op ons terrein te gebruiken lopen we grote kans op allerlei (schimmel)ziektes ……..

Jaarvergadering Stichting Doe-Tuinen Haarlem.

De Jaarvergadering van de stichting staat gepland op zaterdag 31 maart aanstaande. Weer in het gebouw van het parochiecentrum in de Lingestraat.

Zaal open om 13.30. Sluiting 16.30.

De stichting zal het gevoerde beleid verantwoorden en uiteraard is een deskundige spreker uitgenodigd. Anna Maria van den Berg van de “Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren” zal ons iets duidelijk maken rondom de thema’s “Bedek je grond” en “Kruiden in de moestuin”

De officiële uitnodiging ziet u onderaan deze nieuwsbrief.

Jaaropening van de Schotertuin

Een week na de jaarvergadering van de stichting is de jaaropening van onze eigen tuin op zaterdag 7 april op ons complex. Het is wat kort na elkaar, maar de agenda liet geen andere mogelijkheid open.

De planning is als volgt. Om 11.00 uur starten we met algemene werkzaamheden, bedoeld om ons complex wat betreft de algemene gedeeltes “zomerklaar” te maken. Iedereen is dus uitgenodigd!

Vanaf 13.00 uur is de officiële opening. De toespraak van de voorzitter zal gepaard gaan met koffie, gebak en gratis plantjes…….. Uiteraard worden er vragen beantwoord en wordt er meer informatie verstrekt als dat nodig blijkt.

Verder zal het gewoon gezellig zijn……

Mocht iemand nog een goed idee hebben voor deze bijeenkomst dan horen wij dat graag!

De schouw

De schouw is het komend jaar definitief als volgt georganiseerd. In feite is dit een herhaling van de tekst uit de vorige nieuwsbrief. Het schouwbeleid is dus ongewijzigd aangenomen.

Er zal om de drie weken geschouwd worden.

De schouw zal gebeuren volgens de algemene richtlijnen voor het onderhouden van de tuintjes. Zie hiervoor de website. Voldoet een tuintje niet aan de richtlijnen, dan krijgt de tuinder een zogenaamde gele kaart per mail toegestuurd. Per tuinseizoen kan iemand hoogstens twee gele kaarten krijgen. Is een tuintje een derde keer niet in orde dan wordt de rode kaart getrokken en wordt het gebruik van het tuintje door de tuincommissie opgezegd.

Tot uw tuintje behoren ook de paden! Dus als een pad niet in orde is kunt u ook een gele kaart krijgen.

Dit alles is in het belang van iedereen. Een vervuilde tuin (of pad) met bijvoorbeeld kweekgras is “besmettelijk” voor de omliggende tuinen!

Speciale aandacht zal er dit jaar zijn voor kweekgras. Als dat niet goed verwijderd wordt hebben de omliggende tuinen daar namelijk behoorlijk last van. Kweekgras dient met wortel en al verwijderd te worden. Dus schoffelen heeft geen enkele zin! Zie hiervoor een artikel in de nieuwsbrief van september 2017 of google op “kweekgras” en u weet genoeg…

Oude nieuwsbrieven (dus ook september 2017) kunt u inzien op www.schotertuin.nl onder de kop “nieuwsbrieven”.

Heeft uw tuin of pad dus duidelijk last van verwaarloosd kweekgras, dan kunt u een gele kaart verwachten….

Mocht u om wat voor omstandigheden dan ook (ziekte, vakantie, enz.) even niet in staat zijn zelf uw tuin te verzorgen, vraag dan iemand anders (familie?) ter vervanging, of vraag Ecosol, uw buurtjes op de tuin, enz.

De Schooltuinen

De schooltuinen zitten te springen om vrijwilligers die daar willen assisteren. Mocht u daar belangstelling voor hebben, laat dat dan even weten via  info@schotertuin.nl. Wij sturen u dan uitgebreide informatie.

Vervuilde tuinen

We gaan langzaam de goede kant uit met het schoonmaken van vervuilde tuinen. Iedereen die een klein beetje tijd over heeft: tuin 174 en 175, direct rechts van de ingang, moeten nog definitief schoon. Heeft u een half uurtje over: pak een vork een help een stukje mee. Het gaat erom de kweekwortels uit de grond te halen. U kan de wortels op een hoop bij de tuintjes gooien!

Nieuwe leden tuincommissie.

We zijn nog op zoek naar versterking van de tuincommissie. Eén keer per maand vergaderen we gezellig anderhalf uur in het zorgcentrum Schoterhof onder het genot van koffie, thee en wat verder ter tafel komt. U weet niet wat u mist……..

Aanmelden via info.

De site van onze tuin

Eén van de commissieleden is bezig met het ontwerp van een nieuwe site in (voor kenners) WordPress. De basis is gelegd. Nu moet de inhoud van de oude site overgezet worden naar de nieuwe. Zijn er tuinders met verstand van zaken die hier even bij kunnen helpen???? Graag!!!!!!!!!!!

Rekening voor gebruik van de tuin

Alle rekeningen zijn de deur uit en het allergrootste deel is intussen betaald. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn: graag zo spoedig mogelijk betalen.

Afmelden nieuwsbrief

Het blijkt dat er mensen de nieuwsbrief ontvangen die hier geen belang (meer) bij hebben. Bijvoorbeeld omdat ze geen tuintje meer hebben. Mogen wij vragen om u dan af te melden van deze nieuwsbrief? (zie onderaan)

Contact met de tuincommissie

U kan voor contact met de tuincommissie mailen naar:  info@schotertuin.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei 2018.

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op 31 maart en/of 7 april,

Tuincommissie Schotertuin

 

————————————————————————–

Uitnodiging opening 2018

Uitnodiging opening 2018 2

 

 

Let op: afmelden voor de nieuwsbrief kan hieronder. Je wordt dan ook van de wachtlijst gehaald.


 


 

Wijzigen van je gegevens en afmelden voor deze nieuwsbrief

{unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe}

{modify}Wijzig je aanmelding{/modify}

 

 

 
 
 
{unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe}
(c) Copyright Schoteruin.nl