Schotertuin

De aanleg van de Noorderhout

De aanleg van de Noorderhout

De aanleg van de Noorderhout, nu Schoterbos geheten en het Noordersportpark

In 1927 annexeerde de gemeente Haarlem de gemeente Schoten. Met de inlijving van Schoten kreeg Haarlem voldoende ruimte om verder uit te breiden. Om te voorkomen dat het hele gebied zou worden volgebouwd werd gesteld dat er een tweetal groenstroken van oost naar west moet worden gehouden.
De eerste was er al. Dit was de Algemene Begraafplaats en de stadskweektuin.

De tweede was gepland ten zuiden van de Jan Gijzenvaart.

Een van de aanknopingspunten was de aanwezigheid van het voetbalveld van HFC. De ander was het Zwitsers chalet. Beide werden opgenomen in de plannen voor het volkspark.

Vanaf het begin was duidelijk dat het park diverse functies moest herbergen voor de bewoners van de omliggende wijken. Het moest op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.

Een van de motoren achter de ontwikkeling van Schoten naar een moderne stadswijk van Haarlem was Mr. Jan Gerritsz. Hij was wethouder in Haarlem van 1928 tot aan zijn dood in 1936. Hij werd bekend om zijn strijd tegen de werkloosheid van de jaren 30 en stond aan de wieg van het Schoterbos. Terecht staat er een beeld van hem aan de kop van de vijver.
Zonder hem dus uiteindelijk ook geen doetuinen!

Na diverse plannen (1926, 1927, enz.) werd er in 1934 een definitief plan voor de ontwikkeling van de hele Noorderhout aangenomen in de gemeenteraad. Het sportgedeelte zou moeten lopen in het zuidoostelijk deel tot het Schotervoetpad. Het noordwestelijk deel werd wandelpark met o.a. speelweiden en een vijver.
Het Noordersportpark was in 1936 klaar en ook een deel van het wandelpark.

Het werk aan het park werd deels uitgevoerd als een werkproject in de werkverschaffing voor werklozen. Hier is te zien hoe de Jan Gijzenvaart in 1935 met de hand werd verbreed door deelnemers aan het project. De foto is genomen ter hoogte van de jeugdherberg op 21 maart 1935.

Ook het rosarium met pergola en zitbanken aan de kop van de visvijver is in het kader van een werkproject gemaakt.

Op de volgende luchtfoto uit 1937 is te zien hoe het wandelpark verder ontwikkeld werd. De vijver en het padenstelsel zijn te zien.
Op te merken valt dat de in aanleg zijnde Mr. Jan Gerritszlaan rechtstreeks naar het pand van de jeugdherberg loopt. In feite loopt de eerste aanleg van deze laan over het terrein dat nu de doetuinen vormt. Vandaar natuurlijk dat er nogal eens een steen gevonden wordt op het complex!

Ook is te zien dat ten noorden van de Jan Gijzenvaart (links op de foto) een complex met volkstuinen ligt.

Dit is het eerste complex van de volkstuinvereniging ZWN dat later richting Vergierdeweg is verplaatst. Overigens is de naam van deze vereniging bijzonder (Zonder Werken Niets) als je leest dat het grootste deel van de tuinders in de beginfase werkeloos was….

Tijdens de oorlogsjaren 1940-45 lag het werk aan het park stil. Erger nog: in feite verdween een groot deel van de aanplant, de grasmat van de voetbalvelden en de houten tribune van het stadion.
Na de oorlog begon met dus weer met forse moed het hele terrein opnieuw uit te bouwen.
In 1953 kwam er de kinderboerderij De Schoterhoeve.
De schooltuintjes kwamen steeds meer in gebruik.
In 1960 werd de laatste fase van aanleg aangepakt. De Mr. Jan Gerritszlaan werd meer naar het zuiden verlegd naar de huidige situatie.

Lees verder: