Schotertuin

Voorbereiden complex 2005

De eerste praktische klus voor de tuincommissie was het slopen van het oude “praathuis”. Dat was door de eerste gebruikers van de doe-tuinen gebouwd aan wat toen het eind van het asfaltpad was. Omdat op dat punt de nieuwe ingang van de doe-tuinen moest komen was het helaas noodzakelijk wat agressieve tuincommissieleden, gewapend met hamer en koevoet, op het terrein toe te laten om ruimte te maken.

Hier het “oude praathuis” vlak voor het “voor de bijl” ging.

De slopers tijdens de noeste arbeid.

En dit bleef er van over!!!

Intussen bleek de gemeente op allerlei manieren bereid mee te helpen het terrein gebruiksklaar te maken voor de doe-tuinen.

In december 2005 werd het terrein machinaal omgespit door de gemeente. Dat werd tot dan toe normaal gesproken ook elk jaar gedaan voor de school- en doetuinen. Dit zou dus de laatste keer zijn dat de gemeente deze “service” verleende voor de doe-tuinen.
Ook werden er gaten gegraven en volgestort met zand op de plekken waar de tuincommissie van de doe-tuinen graag in de toekomst paden, een terras en een fietsenstalling wilde hebben.

De machines worden uitgeladen.

De uitgraving voor het toekomstige terras. De zandbeddingen van de al aanwezige drainage zijn zichtbaar.

De uitgraving werd volgestort met zand, zodat er een bedding voor de tegels van het terras en het pad ontstond.

Eenzelfde uitgraving voor de fietsenstalling.


Het zandbed en daarnaast een ven de nieuw gegraven greppels om een betere waterhuishouding te creëren.

De gemeente ging verder en deed ook groot onderhoud aan de drainage.
De pijpen werden doorgespoeld en er werden ontluchtingsgaten gemaakt, omdat het stelsel vacuüm bleek te trekken.

Winterweer zorgde er voor dat het werk even stilgelegd moest worden.

vorigevolgende