Schotertuin

Jaarvergadering Doetuinen Haarlem zaterdag 31 maart 2018

Aan iedereen die betrokken is bij de Stichting Doe-Tuinen Haarlem

We hebben de afgelopen jaren een soort van traditie opgebouwd door in de maand januari een bijeenkomst te houden voor alle betrokkenen.

Op het programma stond meestal een lezing van een deskundige, algemeen nieuws voor alle betrokken tuinen en een financieel overzicht. En uiteraard een gezellig samenkomen van mensen met eenzelfde hobby: de doetuin.

Na overleg in het bestuur hebben we besloten deze traditie een nieuw leven in te blazen.

Het moment waarop deze bijeenkomst gehouden werd was midden in de winterperiode. Een moment dus waar op de tuincomplexen weinig te doen stond.

Bovendien was de financiële verantwoording bijna nooit echt compleet, omdat ook hiervoor het moment te vroeg was.

We hebben daarom besloten de jaarlijkse bijeenkomst in het vervolg te houden aan het begin van het tuinseizoen. Het moment waarop de groene vingers weer beginnen te jeuken en een enthousiaste impuls vanuit een deskundige spreker zeer welkom is.

Bovendien hebben dan alle tuincomplexen het financiële verslag van het voorafgaande jaar helemaal klaar en ook de stichting kan dan dus op verantwoorde wijze de financiële situatie in kaart brengen voor allen.

Dit jaar zal de bijeenkomst zijn op zaterdagmiddag 31 maart 2018  in de bekende Franciscuszaal  van het Parochiecentrum in de Lingestraat. U hoort nader van ons.