Schotertuin

Het beleg van Haarlem

Het beleg van Haarlem door de Spanjaarden 1572-73

Tijden de 80-jarige oorlog is Haarlem door de Spanjaarden belegerd. Het Beleg van Haarlem begon op 3 december 1572. Het beleg eindigde ruim zeven maanden later op 12 juli 1573 met de val van de vesting Haarlem na een belegering door Don Fradrique Alvarez de Toledo (beter bekend als Don Frederik), zoon van de gevreesde hertog van Alva.

De Spanjaarden hadden allereerst Spaarndam ingenomen en konden toen vanaf het noorden de stad Haarlem benaderen.

Rond 10 december begonnen de gevechten tussen de Spaanse troepen en een in de stad gelegerd garnizoen van 3000 prinsgezinde soldaten, onder leiding van kapitein Wigbolt Ripperda. Een week later begonnen de Spanjaarden de muren aan de noordkant te beschieten en op 19 december bestormden ze de stadsmuur. De bestorming mislukte, waarna het beleg begon. De winter van 1572 was streng, wat het gemakkelijk maakte om vanaf het Haarlemmermeer over het ijs de stad via ondergelopen weilanden te bevoorraden.

Bij het aanbreken van de lente werd de situatie slechter. Bovendien bedreigden schepen uit het aan de Spaanse heersers trouw gebleven Amsterdam na het doorsteken van een dijk de stad vanaf het water. Een poging van de watergeuzen om Haarlem te ontzetten mislukte: tijdens de Slag op het Haarlemmermeer bleek de Spaanse vloot te sterk voor de geuzen.

Hiernaast een kaart, getekend door Pieter Saenredam, getekend in 1626. Deze kaart is dus veel later gemaakt en waarschijnlijk historisch gezien niet zo betrouwbaar. Op de plek van de groene stip zijn de huidige doetuinen. Als de kaart klopt waren er vlakbij de tuinen Spaanse troepen gelegerd.

Mocht u dus op uw tuintje een oud Spaans muntje vinden, dan kon dat wel eens uit deze tijd afkomstig zijn……….. En U bewijst dan dat bovenstaande kaart wel degelijk correct is….

Lees verder: