Schotertuin

De oude tijd

De oude tijd

Het centrum van Haarlem, Haarlem-Noord en Spaarndam liggen op een oude strandwal ten westen van de rivier het Spaarne. Deze strandwal is ruim 4000 jaar geleden ontstaan. De kust liep toen namelijk nog ter hoogte van het huidige Haarlem.

De doetuintjes lagen toentertijd misschien wel in de zee! U kweekt uw radijsjes dan daar waar in een heel ver verleden “de vis duur betaald werd”!

Op deze strandwal liggen ook Heemstede en Bennebroek.

In de loop van de tijd “verschoof” de kustlijn naar het westen en er ontstonden nieuwe strandwallen. Overveen, Bloemendaal en Santpoort liggen op een volgende standwal naar het westen, de zogenaamde “oude duinen”. Tussen deze plaatsen en de zee liggen de jonge, vooral onbebouwde, duinen.

Tussen de Haarlemse strandwal en de oude duinen van o.a. Bloemendaal is in het verre verleden een laagveenvlakte ontstaan.

Ons doetuinencomplex “De Schotertuin” ligt in deze oorspronkelijke laagveenvlakte.

In “De loop van het Spaarne, de geschiedenis van een rivier” zien we op blz 11 de hiernaast afgebeelde geologische kaart, waar het bovenstaande zichtbaar wordt.

Vanuit de duinen stroomden beekjes met kristalhelder water naar de lager gelegen venen
In de 14 eeuw is ongeveer in het midden, het laagste deel van de strandvlakte, de Delft gegraven om het gebied te ontwateren en zo meer gebruik van de veenvlakte te kunnen maken. De Delft (betekent gedolven) stond aan de ene kant in verbinding met de Houtvaart en was aan de andere kant verbonden met de Lange Sloot die uitwaterde op het Wijkermeer. De Delft heeft niet altijd zo geheten. Tot 1437 was de naam Vreetsloete (Vredesloot), waarschijnlijk omdat het de grens vormde tussen een aantal heerlijkheden. Vermoedelijk heeft zij pas omstreeks 1599 de huidige loop naar het Wijkermeer gekregen.

Op de volgende kaart uit 1590 is te zien hoe op deze strandwal in de loop der tijd bewoning is ontstaan. De huidige Rijksstraatweg is de meest oostelijke weg op deze kaart op de strandwal, het Schotervoetpad de meest westelijke weg..

Let op: wat hier “Schooterbos” heet is niet het huidige Schoterbos. Het huidige Schoterbos ligt ter hoogte van de naam “Schooten” op hiernaast afgebeelde kaart.

Uw doetuintje staat er waarschijnlijk net niet meer op!

Lees verder: